Teisinis pagrindas

Teisinis pranešimas.
Autorinės teisės 2012 BE Group, jei konkrečiai nenurodyta kitaip. Visos teisės priklauso autoriui. BE Grupės ir čia nurodyti BE Grupės gaminių pavadinimai yra skiriamieji firmos ženklai arba registruoti BE Grupės prekyženkliai. Atitinkamai, bendrovių pavadinimai ar produktai, nurodyti adresu www.begroup.lt gali būti jų savininkų prekyženkliai.

Prieš naudodamiesi internetiniu puslapiu, peržvelkite žemiau išdėstytas sąlygas ir įsipareigojimus. Jeigu tokių sąlygų ir įsipareigojimų nepriimate, jūs prarandate teisę naudotis šiuo internetiniu puslapiu ar jo turiniu.

Šiame internetiniame puslapyje yra sukaupti BE Grupės dokumentai, spausdinta medžiaga ir grafiniai vaizdai. Puslapis, BE Grupės nuožiūra, gali būti keičiamas bet kuriuo metu, be jokio išankstinio raštiško pranešimo. Jūs neturite jokios teisės bet kaip keisti, perdirbti, modifikuoti ar adaptuoti šį internetinį puslapį ar BE Grupės spausdintą medžiagą ir grafinius vaizdus.

BE Grupė nepriima jokių skundų ir įsipareigojimų iš tų vartotojų, kurie apsilankę šiame puslapyje, juo negali naudotis nepertraukiamai ar jame randa kokių nors klaidų. Be to, BE Grupė nepriima jokių skundų ir neįsipareigoja dėl spausdintos medžiagos ar grafinių puslapio vaizdų, specialiai tam skirtų ar numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant vien tik numatomomis paklausių prekių garantijomis ir tinkamumu tam tikriems tikslams įgyvendinti. BE Grupė jokiu būdu nebus atsakinga už jūsų praradimus ar nuostolius besinaudojant šiuo internetiniu puslapiu, jame sukaupta spausdinta medžiaga ir grafiniais vaizdais.

 BE Grupė nepriima jokių skundų ir neįsipareigoja dėl jokio kito internetinio puslapio, kuris gali būti pasiektas besinaudojant šiuo puslapiu. Bet kokie kiti internetiniai puslapiai čia yra naudojami tik patogumo dėlei ir tai jokiu būdu nereiškia, kad BE Grupė patvirtina ar prisiima bet kokią atsakomybę dėl naudojimosi tokiais internetiniais puslapiais ar juose sukaupta medžiaga. Norime pabrėžti, kad tik jūs patys turite apsisaugoti ir užsitikrinti, kad tai, kuo jūs naudojatės, neturi jokių virusų, „kirminų“, „Trojos arklių“ ar kitų pavojingų jūsų asmeniniam kompiuteriui pavojingų elementų.

Jeigu turite bet kokių klausimų dėl šio Teisinio pranešimo, prašome kreiptis į BE Grupę.

Siųsti šį tinklapį elektroniniu paštu
Jūs pasiruošę siųsti šį tinklapį elektroninių paštu "Teisinis pagrindas".
Užpildykite žemiau esančią forma ir paspauskite siųsti
Jūsų Vardas
 
Jūsų draugų elektroninio pašto adresai