„BE GROUP“ DARBUOTOJAI

Mūsų bendrovės kultūra

Mūsų bendrovėje suburti žmonės dirba efektyviai ir tęsi pažadus klientams: tai, kas pažadama, tai ir padaroma. 

Pagrindinės kasdienio „BE Group“ darbo vertybės – dinamiškumas, skaidrumas ir tvarumas. Smalsiai ieškome naujų darbo metodų, suteikdami erdvės iniciatyvoms ir idėjoms. Mūsų darbo aplinkai būdinga šiluma, atvirumas ir pagarba.

„BE Group“ dirba paslaugūs žmonės, kurie padėdami vieni kitiems sudaro darbingą kolektyvą ir sukuria bendruomeniškumo jausmą. Vertiname atsidavimą, norą mokytis ir tobulėti kasdieniame darbe, todėl sudarome augimo galimybes kiekviename karjeros etape. Mūsų darbuotojai gali daryti įtaką savo darbui ir pasiekti savo tikslus. „BE Group“ siekia būti patikimu darbdaviu. 

Siekiant sėkmės, reikia ne tik motyvuotų, produktyvių ir įsitraukusių darbuotojų, bet ir gerų bei atsidavusių vadovų. Tik taip bus pasiekta gera mūsų darbo kokybė, įtvirtinta verslo kultūra ir užtikrintas įmonės augimas.


SVEIKATA IR GEROVĖ

„BE Group“ investuoja į sveiką ir saugią darbuotojų aplinką ir įsipareigoja ją nuolat tobulinti. Mūsų tikslas yra užkirsti kelią nelaimingiems įvykiams ir sumažinti sveikatos ir saugos riziką darbo vietoje. Mes taip pat tikimės, kad mūsų darbuotojai prisiims asmeninę atsakomybę už savo ir kitų saugumą darbe.

Nuolat tobuliname savo organizaciją atsižvelgdami į darbuotojų atsiliepimus. Reguliariai vykdome darbuotojų apklausas, kurios suteikia vertingos informacijos apie darbuotojų pasitenkinimą ir įsitraukimą į įmonės veiklą. Apklausų rezultatai rodo, kad dauguma mūsų darbuotojų yra patenkinti, motyvuoti ir atsidavę.

„BE Group“ skiria daug dėmesio žmonių sveikatai ir gerovei. Kai darbuotojas jaučiasi gerai, jam užtenka energijos ir pasiekiami geri darbo rezultatai. Tuomet ir bendrovei sekasi gerai.