BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ

„BE GROUP“ KURIA ATSAKINGĄ VERSLĄ

„BE Group“ tvarios plėtros pagrindas yra bendras įmonės tikslas kurti atsakingą verslą. Mes siekiame riboti savo veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad koncernas būtų ekonomiškai, socialiai ir etiškai atsakingas.

ELGESIO KODEKSAS

„BE Group“ elgesio kodeksas (angl. Code of Conduct) apibrėžia mūsų atsakomybę verslo partnerių, savininkų, darbuotojų ir visuomenės atžvilgiu. Šiame elgesio kodekse pateiktos etikos gairės galioja visiems „BE Group“ darbuotojams. Visi grupės vadovai yra atsakingi už tai, kad darbuotojai laikytųsi Elgesio kodekso, ir patys privalo rodyti deramą pavyzdį. Elgesio kodeksą skaitykite šiame PDF faile (anglų kalba).

 

TVARI PLĖTRA

„BE Group“ turi Tvarios plėtros darbo grupę, kuri dirba šioje srityje ir nustato pagrindinius grupės prioritetus. Mūsų prioritetai yra klimato pokyčių ir anglies dvideginio emisijų ribojimas, reikalavimų tiekimo grandinei nustatymas ir jų vykdymo stebėjimas, tvarumo integravimas visoje koncerno veikloje ir dialogo su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis stiprinimas. Tvarios plėtros ataskaitą (anglų kalba) skaitykite čia: PDF