Svetainės naudojimo sąlygos

Svetainės naudojimo sąlygos

Copyright 2018 m. „BE Group AB (publ)“, jei nenurodyta kitaip. Visos teisės saugomos.

„BE Group“ pavadinimas ir čia nurodyti „BE Group“ gaminių pavadinimai yra „BE Group“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Įmonių pavadinimai ir produktai, paminėti ar rodomi svetainėje www.begroup.com, gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Prieš naudodamiesi šia svetaine, perskaitykite šias sąlygas. Jei su šiomis sąlygomis nesutiksite, negalėsite pasiekti svetainės ir jos turinio.

Šioje svetainėje pateikiami „BE Group“ dokumentai, leidiniai ir paveikslėliai. „BE Group“ šią svetainę gali bet kada savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo keisti. Jokiu būdu negalima keisti, modifikuoti, perdaryti ar pritaikyti „BE Group“ svetainės ar bet kurio „BE Group“ leidinio ar paveikslėlio.

„BE Group“ neatsako ir negarantuoja, kad svetainė visada veiks nepertraukiamai ar be sutrikimų. Be to, „BE Group“ nei tiesiogiai ar netiesiogiai neatsako ir negarantuoja dėl jokių svetainėje pateikiamų leidinių ir paveikslėlių, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gaminių tinkamumo parduoti ar tinkamumo naudoti tam tikram tikslui, taip pat „BE Group“ jokiu atveju neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, patirtus naudojantis svetainėje pateikiamais leidiniais ar paveikslėliais.

„BE Group“ nesuteikia jokių garantijų ir neprisiima atsakomybės už jokias kitas svetaines, į kurias patenkama iš šios svetainės. Nuorodos į kitas svetaines pateikiamos tik vartotojo patogumui ir nereiškia, kad „BE Group“ pripažįsta ar prisiima bet kokią atsakomybę už tokių svetainių turinį ar naudojimą. Be to, paties vartotojo atsakomybė yra apsisaugoti ir įsitikinti, kad pasirinktoje svetainėje nėra virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų kenksmingų programų.

Jei turite klausimų dėl šio teisinio pranešimo, susisiekite su „BE Group“.